GLUKORIZON.NL GLUKORIZON.NL

Uitleg karaoke applet

Karaoke applet

Nieuw

De huidige versie van de karaoke applet is 1.7. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Versie 1.7

Versie 1.6

Versie 1.5

Versie 1.4

Versie 1.3

Versie 1.2

Versie 1.1

Naar boven

Gebruik van de karaoke-applet

Installatie van Java

De applet maakt gebruik van de Sun Java plugin versie 1.5 of hoger. Deze is onderdeel van de Java Runtime Engine (JRE). De link geeft verdere instructies om de JRE te downloaden en te installeren. Hierna is nog een restart van de browser noodzakelijk.
Het voordeel van Java versie 1.5 is de verhoogde stabiliteit en flexibiliteit met betrekking tot MIDI. Voorheen was het afspelen van een MIDI-datastroom eigenlijk alleen mogelijk via de ingebouwde Java synthesizer. De kwaliteit van het geluid en de snelheid van afspelen waren niet optimaal. Met Java 1.5 is het ook mogelijk om andere uitvoerapparaten te selecteren, zoals de synthesizers die via het besturingssysteem van de computer worden aangeboden, of een extern aangesloten keyboard of geluidsmodule.

LET OP. Bij Microsoft Windows en Internet Explorer wordt standaard een andere Java-omgeving meegeleverd dan de plugin van Sun, bij sommige versies zelfs helemaal geen. De applet werkt niet op deze versie. De Sun-versie van Java is nodig vanwege de speciale klassen die de MIDI-functionaliteit geven, en vanwege de gebruikersinterface in Java Swing.

Om de interne synthesizer van Java goed te laten werken is ook het installeren van een geluidsbank noodzakelijk. Deze bevat samples van General MIDI instrumenten. Gebeurt dit niet, dan valt Java bij het afspelen van een lied terug op een hardwarepoort, met mogelijk als gevolg dat u niets hoort. De installatie van zo'n geluidsbank vindt niet automatisch plaats bij de installatie van Java. Download daarom één van de General MIDI soundbanks van Sun, het liefst de "deluxe" versie voor de beste kwaliteit. Download de versie die u wilt hebben en plaats het bestand (in Windows tenminste) in directory \Program Files\Java\jre<versie>\lib\audio\. Vervang <versie> door het versienummer van Java op uw computer, bijvoorbeeld 1.5.0_02. Maak eventueel de directory audio aan indien deze niet bestaat.

Naar boven

Korte handleiding

Na het laden van de webpagina en de applet start automatisch het "About"-lied met enige informatie over de applet. Hierna is de applet beschikbaar voor de gebruiker. Hieronder staan de diverse onderdelen van de gebruikersinterface kort beschreven. Afhankelijk van de instellingen van de applet en de toestand kunnen enkele onderdelen ontbreken of tijdelijk niet zichtbaar zijn.

Afbeelding van de gebruikersinterface van de karaoke applet
 1. Titel van het lied. Dit verschijnt direct na het laden van een lied.
 2. Tekstregel die momenteel wordt gespeeld of waar het lied is gestopt of gepauzeerd. De kleurovergang verloopt synchroon met de te zingen tekst van links naar rechts. Als de regel te lang is om binnen het kader te passen schuift de regel automatisch op zodanig dat altijd de te zingen tekst in beeld is.
 3. Tekstregels, volgend op de regel die momenteel actueel is. Afhankelijk van de instellingen van de applet zijn dit nul of meer regels (hier twee).
 4. Indicator voor de positie in het lied die momenteel wordt gespeeld. Loopt van boven naar beneden.
 5. Instelmogelijkheid voor de hoogte waarop het lied wordt afgespeeld. Staat standaard op 0 na het laden van een nieuw lied. Instelbaar voor of tijdens het spelen, in stappen van een halve toon.
 6. Instelmogelijkheid voor het tempo waarmee het lied wordt afgespeeld. Staat standaard op 0% na het laden van een nieuw lied. Instelbaar voor of tijdens het spelen, standaard in stappen van 2%.
 7. Bedieningsknoppen die waarschijnlijk voor zich spreken; van links naar rechts:
  1. Rewind: spoelt het lied terug naar een eerdere positie; nogmaals klikken stopt het terugspoelen.
  2. Fast forward: spoelt het lied verder naar een latere positie; nogmaals klikken stopt het vooruitspoelen.
  3. Play / Pause: start of pauzeert het afspelen van het lied op de huidige positie.
  4. Stop: stopt het afspelen van het lied en gaat terug naar de beginpositie.
  5. Play all songs: speelt alle liederen achter elkaar vanaf het huidige lied.
 8. Selectiemogelijkheid voor een lied. Deze combobox bevat een lijst met te kiezen liedjes. Is niet beschikbaar tijdens het spelen van een lied.
 9. Selectiemogelijkheid voor MIDI-afspeelapparaat. Deze combobox bevat een lijst met te kiezen apparaten,zoals synthesizers en MIDI-poorten. Is niet beschikbaar tijdens het spelen van een lied.

Naar boven

Bugs en beperkingen

De applet werkt niet in alle gevallen perfect. Hieronder een overzicht van de problemen die momenteel spelen en de eventuele work-around.

Naar boven

Gebruik van de applet op uw eigen computer of website

Het is eenvoudig mogelijk om uw eigen HTML-pagina te maken die de applet gebruikt om uw favoriete karaoke liedjes af te spelen. Dit kan op een lokale computer of op een webserver. Voer hiervoor de volgende handelingen uit:

Naast de twee bovengenoemde parameters zijn er nog meer extra parameters. Hiermee kunt u diverse eigenschappen van de applet aanpassen aan uw wensen. Hieronder de complete lijst:

Parameter Omschrijving Standaard waarde
songs Locatie van het bestand dat de karaokebestanden bevat die de applet kan afspelen, relatief ten opzichte van de locatie van het HTML-bestand. alleen "About"-song
preview Aantal tekstregels dat naast de huidige regel zichtbaar is. 1
clrbackground Achtergrondkleur van de applet (hexadecimaal als rrggbb). zwart
clrsongline Tekstkleur van de huidige tekstregel voor het nog niet gezongen deel (hexadecimaal als rrggbb). geel
clrsongsyllabe Tekstkleur van de huidige tekstregel voor het al gezongen deel (hexadecimaal als rrggbb). rood
clrsongpreview Tekstkleur van de zichtbare tekstregels die volgen op de huidige regel (hexadecimaal als rrggbb). paars
clrsongtitle Tekstkleur van de titel (hexadecimaal als rrggbb). wit
clrprogress Kleur van de voortgangsindicator (hexadecimaal als rrggbb). geel
clrlabel Kleur van de tekst naast de comboboxen voor liedkeuze en uitvoerapparaatkeuze (hexadecimaal als rrggbb). wit
clrsongs Kleur van de tekst in de combobox voor liedkeuze (hexadecimaal als rrggbb). geel
hasdevicepanel Schakelaar voor de aanwezigheid van de combobox voor uitvoerapparaatkeuze (y/n). y
clrdevices Kleur van de tekst in de combobox voor uitvoerapparaatkeuze (hexadecimaal als rrggbb). rood
hastunepanel Schakelaar voor de aanwezigheid van de selectoren voor toonhoogte en tempo (y/n). y
clrpitch Kleur van de tekst in de selector voor de toonhoogte (hexadecimaal als rrggbb). groen
clrtempo Kleur van de tekst in de selector voor het tempo (hexadecimaal als rrggbb).
tempochange Stapgrootte in % voor de tempowijziging in de selector voor het tempo. 2%
textencoding String die de characterset van de lyrics aangeeft van alle songs op de pagina. Typische waarden zijn "iso-8859-1" en "utf-8". standaard characterset van computer

De parameters die kleuren representeren worden hexadecimaal opgegeven in het formaat "rrggbb" (rood-groen-blauw), zoals "ff0000" (rood), "00ff00" (groen), "0000ff" (blauw), "ffffff" (wit) en "000000" (zwart).

Naar boven

Werking van de applet

Ik zal dit deel binnenkort verder uitwerken. Dan licht ik toe hoe de Java broncode voor deze applet werkt: welke klassen van belang zijn en wat hun functie is. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: Het belangrijkste Java package dat ik heb gebruikt is de Java Sound API, en dan met name het package javax.sound.midi.

Naar boven