GLUKORIZON.NL GLUKORIZON.NL

Stamboom van de familie Soethout

Stamboom

Welkom bij de stamboom van de familie Soethout op Internet. De gegevens zijn verzameld door mijn vader, . Hij houdt zich al jaren intensief bezig met de stamboom van de familie Soethout en reist stad en land af op zoek naar nieuwe gegevens. Mijn bijdrage bestaat uit het ontsluiten van een deel van de verzamelde gegevens via het World Wide Web.

Huidige versie

Het beginpunt voor de stamboom is het overzicht. Hier vindt u een alfabetische lijst van alle personen die in de stamboom voorkomen, opgesplitst naar beginletter.

Naar boven

Privacy

Mocht u op deze site informatie aantreffen over uzelf en stelt u geen prijs op publicatie hiervan, dan hoor ik dat graag. Uw gegevens zullen dan zo snel mogelijk van deze site verwijderd worden.

Naar boven

Opbouw van de gegevens

De hoofdpagina bevat een alfabetisch overzicht van alle namen die voorkomen in de stamboom. Omdat het noemen van iedere naam een te lange lijst zou opleveren is eerst een indeling in groepen gemaakt. Elke groep wordt beschreven door de eerste en laatste persoon die in de groep voorkomt. Links van de lijst met groepen staat een link die u terugvoert naar deze pagina.

Klikken op zo'n groep leidt naar een pagina waarop alle gegevens staan van de personen die in die groep zitten. Deze staan aan de rechterkant onder elkaar. Links staat een kort overzicht van alle namen in de groep, om snel te kunnen opzoeken. Links staat ook een link naar de hoofdpagina.

De volgende gegevens zijn beschikbaar over een persoon (indien beschikbaar in de databank):

De gegevens uit de databank zijn niet in alle gevallen volledig. Soms komt dit omdat de gegevens niet bekend zijn. Hebt u over zo'n persoon aanvullende gegevens, neemt u dan contact met mij op.

Soms ontbreken gegevens echter ook met opzet. In dat geval hebben de personen een verwijzing naar een voetnoot achter hun naam. Zo'n persoon staat dan te ver van de directe Soethout-lijn (inclusief varianten op de naam Soethout) en is daarom minder relevant voor de stamboom. Volledigheid wordt alleen nagestreefd bij (mannelijke) personen die als naam Soethout of een variant hierop hebben en hun partners.

Naar boven

Hoe is de online stamboom tot stand gekomen?

De oorspronkelijke gegevens voor de online stamboom staan bij mijn vader in een databank-systeem, gespecialiseerd voor genealogie, PRO-GEN.

Met behulp van de export-functie van PRO-GEN, sla ik de relevante gegevens voor publicatie op Internet op in twee tekstbestanden, één voor persoonsgegevens, één voor relaties.

Vervolgens importeer ik de tekstbestanden als twee tabellen in een Microsoft Access databank.

Dan volgt een controle op de gegevens; sommige personen en relaties kloppen niet; deze verwijder ik; ook de letters met accenten vergen speciale aandacht (met name omdat PRO-GEN een MSDOS-programma is met een andere karakterset dan gebruikelijk is onder Microsoft Windows en voor webpagina's).

De tekstbestanden vormen de basis voor de databank op de webserver, MySQL server. Via een script worden de genealogische gegevens geüpload naar de databankserver.

Als u vervolgens een webpagina opvraagt van een groep of een persoon uit de stamboom, zorgen PHP-scripts voor de ontsluiting van die gegevens. De scripts zetten in eerste instantie de gegevens om in een XML-structuur. Als laatste stap wordt de XML-structuur omgezet naar XHTML en naar uw browser gestuurd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van XSLT als algemene beschrijving van de opmaak.

Alle stappen vinden plaats aan de serverkant, inclusief de laatste stap. Dat heeft als voordeel dat uw browser altijd pagina's in HTML-opmaak te verwerken krijgt, en niet langer XML-pagina's. Zo laten ook oudere browsers de pagina's in de juiste opmaak zien. Nadeel is dat er iets meer dataverkeer is, omdat HTML meer ruimte inneemt als XML, maar met de huidige verbindingen is dat geen echt probleem meer.

Naar boven